Strona główna Regulamin sklepu

REGULAMIN CER MOTOR

Sklep Cer Motor – Regulamin dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – obowiązujący od dnia 2024-05-02 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

 

Dokumenty sprzedaży dotyczące artykułów znajdujących się w niniejszym sklepie wystawiane są przez Cer Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rezedowej 19, wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000056407, NIP 952-18-76-188, Regon 017392478, o kapitale zakładowym 550 000,00 PLN opłaconym w całości.

 

Dane kontaktowe

 • Adres: Cer Motor Sp. z o.o. ul. Rezedowa 19, 04-232 Warszawa,
 • Telefon: (22) 418-59-00, (22) 418-59-10

 

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 13:00

 • Adres e-mail: sprzedaz@cermotor.com.pl
 • Odbiór osobisty: Cer Motor Sp. z o.o. ul. Rezedowa 19, 04-232 Warszawa
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać mailem na adres zwroty@cermotor.com.pl

 

 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej

www.cermotor.com.pl/sklep

W wyjątkowych okolicznościach zamówienie można złożyć:

 • telefonicznie: (22) 418-59-00, (22) 418-59-10
 • mailowo: sprzedaz@cermotor.com.pl

 

 1. Metody płatności

W przypadku zamówień z wysyłką kurierską oferujemy płatność:

 • Płatność za pobraniem – opłata za towar uiszczana jest u kuriera w momencie odbioru towaru
 • Płatność na rachunek bankowy sklepu – opłata za towar uiszczona po otrzymaniu danych do przelewu wraz z kwotą do zapłaty
 • Płatność elektroniczna – za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 • Przy odbiorze towaru w Cer Motor Sp. z o.o. obowiązuje płatność gotówką lub kartą przy odbiorze

 

 1. Realizacja zamówienia
 • Realizacja rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia, jeśli towar jest dostępny w magazynie centralnym i zamówienie zostało złożone do godziny 18.00. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

Realizacja potwierdzonego zamówienia

pon. – pt. do 18:00 wysyłka towaru w tym samym dniu roboczym

sob. – niedz., dni świąteczne wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy

 • Termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze
 • Do każdego zamówienia z wysyłką kurierską wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT/Paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura/Paragon wysyłane są wraz z przesyłką. W przypadku odbioru towaru w Cer Motor Sp. z o.o., paragon lub faktura VAT wydawane są po opłaceniu zamówienia w kasie.
 • Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem (22) 418-59-00, (22) 418-59-10
 • Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 • W przypadku braku towaru wysyłka zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia z klientem sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 

 1. Cena

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Uwaga! Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

 1. Dostawa

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

 1. Gwarancja

Wszystkie towary dostępne w katalogu są objęte gwarancją jakości producenta.

 

 1. Zwroty towaru
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

Cer Motor Sp. z o.o.
Dział Zwrotów
ul. Rezedowa 19
04-232 Warszawa

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

 • Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia mu towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Dodatkowe uwagi:

 • Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem oraz formularzem zwrotu dostępnym na stronie www.cermotor.com.pl
 • Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: zwroty@cermotor.com.pl
 • Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

 

 1. Reklamacje
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: Cer Motor Sp. z o.o., ul. Rezedowa 19, 04-232 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja” oraz poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: reklamacje@cermotor.com.pl.
 • Klient może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie www.cermotor.com.pl. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 • W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt klienta
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania klientowi.
 • Roszczenie klienta o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

Gwarancja i rękojmia nie obejmują uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów silnika.

Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta Cer Motor Sp. z o.o. w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

 

 1. Dostawa zakupów
 • Realizujemy przesyłki tylko na terenie Polski.
 • Zamówiony towar wysyłamy za pobraniem pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
 • Na terenie Polski przesyłki dostarczane są za pośrednictwem:

Firmy kurierskiej DPD lub UPS

 • Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest Cer Motor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rezedowa 19, 04-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000056407, NIP: 952-18-76-188, REGON: 017392478 o kapitale zakładowym w wysokości 550,000 złotych. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu www.cermotor.com.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem www.cermotor.com.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie www.cermotor.com.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu www.cermotor.com.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Cer motor Sp. z o.o. i przez jego partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Cer Motor Sp. z o.o. oraz w serwisach należących do jego partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Cer Motor sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie www.cermotor.com.pl adres poczty elektronicznej.
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z Cer Motor Sp. z o.o. pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Cer Motor Sp. z o.o. szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych. Cer motor Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem a Cer motor sp. z o.o. umowy.  Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez Cer motor Sp. z o.o. do kontaktu z Cer Motor Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@cermotor.com.pl
 1. Postanowienia końcowe
 • Sklep oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.cermotor.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w Sklepie. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.cermotor.com.pl
 • Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.cermotor.com.pl/sklep. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.