Strona główna Polityka prywatności

Co to jest RODO?

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zastępuje obowiązującą w Polsce ustawę oraz ujednolica regulacje przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Dotychczas obowiązujące przepisy były tworzone przed rozwojem nowych technologii, geolokalizacji, mediów społecznościowych, profilowania czy przechowywania danych w chmurze.

Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.

Na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • konieczności zrealizowania Państwa zamówienia;
 • prawnie uzasadnionego interesu, np. udzielenie odpowiedzi na reklamację, cele
  marketingowe;
 • w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, np.: wystawienie i
  przechowywanie faktur, dokumentów księgowych (obowiązki podatkowe i skarbowe);
 • dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody.

Przy jakich okazjach pozyskujemy Państwa dane?
Dane możemy od Państwa pozyskiwać np. w następujących przypadkach: poprzez zawieranie umów, podjęcie współpracy, założenie kont dostępu do systemów, procesy zakupowe, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, uczestnictwo w szkoleniach czy wyrażenie chęci na otrzymywanie
newsletterów, zapisy na targach.

Jak długo są przechowywane dane?
Dane osobowe są przechowywane przez czas wymagany do zrealizowania zamówienia lub świadczenia usługi, wymagany przepisami prawnymi np. podatkowymi, karno-skarbowymi lub do czasu wycofania przez Państwa zgody w przypadku zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Można wnieść w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony
  interes, z którym Państwo się nie zgadzają. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną
  usunięte.
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych
  Z tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
  Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
  – kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
  – kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  – wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych
  – kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
  Mogą Państwo żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
 • prawo dostępu do danych
  Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie
  dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych
  osobowych.
 • prawo do przeniesienia danych
  Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w
  formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego
  i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.
  Jak mogę zarządzać moimi danymi lub cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych?
  W każdym momencie mogą Państwo zmienić zgody w zakresie sposobów komunikacji z Państwem,
  sprostować dane lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie za pomocą rejestru, dostępnego pod
  adresem: biuro@cermotor.com.pl

Z kim kontaktować się w sprawie uzyskania informacji, jakie dane na mój temat są przetwarzane?
Jeśli będę mieli Państwo dodatkowe pytania w kwestii przetwarzania danych prosimy o
skontaktowanie się z nami pod adresem biuro@cermotor.com.pl.

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików dostępne są niezależnie na stronach Cer Motor i podmiotów zależnych i marek, nad którymi sprawujemy opiekę.

Jaka jest rola organu nadzorczego w związku z prawami przyznanymi na mocy RODO?
Jeśli uznasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.